250B型三叶罗茨鼓捕鱼赢现金10元可提现_捕鱼赢现金10元可提现
250B型三叶罗茨鼓捕鱼赢现金10元可提现

250B型三叶罗茨鼓捕鱼赢现金10元可提现

产品引见:产品称号:250B型三叶 罗茨鼓捕鱼赢现金10元可提现 口径:250mm 流量:54.7777.55㎥/min 压力:9.858.8kpa

产品细致

   产品称号:250B型三叶罗茨鼓捕鱼赢现金10元可提现 
   口         径:Φ250mm
   流         量:54.77—77.55㎥/min
   压         力:9.8—58.8kpa
  

上一篇:175型三叶罗茨鼓捕鱼赢现金10元可提现

下一篇: MJ系列三叶罗茨鼓捕鱼赢现金10元可提现